Stimuleringsregeling woningbouw van start

Drie rondes

Het stimuleringsbudget wordt in drie rondes (zomer 2009, tweede helft 2009 en voorjaar 2010) beschikbaar gesteld, waarbij gemeenten projecten kunnen aanmelden. Voor de eerste ronde heeft het kabinet besloten om 100 miljoen euro in te zetten. In die ronde kunnen gemeenten tot 15 juli 2009 projecten aanmelden bij Senternovem, die de regeling uitvoert in opdracht van het ministerie van VROM. Bij een positieve beoordeling wordt in de tweede helft van augustus subsidie uitgekeerd aan de gemeente, met een maximum van 10.000 euro per woning.

Koop- en huurwoningen

Woningen die voor een bijdrage in aanmerking komen zijn koopwoningen en huurwoningen met aan aanvangshuur boven de liberalisatiegrens (647,53 euro per maand). Verder dient de bouwvergunning voor 25 maart 2009 te zijn aangevraagd en moet het project in 2009 starten.