Sneller geld bij stroomstoring

De vernieuwde regeling voor compensatie bij stroomstoringen is vooral gunstig voor ondernemers. Zij krijgen al na een uur storing op het hoogspanningsnet recht op een vergoeding van 195 euro.

Voor het middenspanningsnet is de termijn twee uur. Eerder was dat in beide gevallen pas na vier uur. Hiermee moeten netbeheerders gestimuleerd worden om stroomstoringen eerder op te lossen.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft de regeling aangepast en deze gaat op 1 april in. Huishoudens houden recht op een bedrag van 35 euro na een stroomstoring van meer dan vier uur. Na elke vier uur dat de stroomuitval langer duurt, wordt dit bedrag in de nieuwe regeling met 20 euro verhoogd.