Slimmer door ventilatie : MARVEL maakt het mogelijk

Kinderen die les krijgen in klaslokalen waar een mechanisch ventilatiesysteem aanwezig is, hebben minder last van de luchtwegen en tranende ogen. Bovendien kunnen ze zich beter concentreren. Dat concludeert de GGD na een geslaagde proef met zo'n systeem op basisschool De Paperclip in Krimpen aan den IJssel

De komende vijf jaar komt de GGD langs op alle basisscholen voor het uitvoeren van metingen en opstellen van een advies om het binnenmilieu in de desbetreffende school te verbeteren. Aan de hand van dit advies kunnen basisscholen een vergoeding krijgen van maximaal ongeveer ? 1.500 voor kleine bouwkundige ingrepen (verschilt per provincie)

Zodra de subsidie is toegekend, heeft de aanvrager drie maanden de tijd om de maatregel uit te laten voeren door een aannemer of installateur.


Wie kunnen dit aanvragen?

Investeerders / eigenaren van gebouwen waar energieprestatie-eisen in het kader van het
Bouwbesluit gelden, dus ook onderwijsgebouwen.

Wat hebben installatiebedrijven nodig om dit te mogen verbouwen?

De norm ISSO-publicatie 89 "Binnenklimaat scholen"

Deze norm is te bestellen bij MARVEL Updateservice.

Deze publicatie geeft praktische richtlijnen voor:
* het gebruik, beheer en onderhoud van klimaatinstallaties in bestaande scholen;
* bewustwording van het binnenklimaat en de consequenties ervan;
* verbeteringen van bestaand binnenklimaat met beperkte middelen;
* het ontwerp van klimaatinstallaties in (basis)scholen; zowel voor nieuwbouw als ingrijpende renovatie;
* de uitvoering en het onderhoud van klimaatinstallaties in scholen