Praktijkgids Bouwbesluit - Installaties

Omschrijving

Vaak is onduidelijk wat de ruimtelijke consequenties van de installatietechnische eisen zijn. De praktijkgids Bouwbesluit - Installaties heeft als doel inzicht te geven in de praktische betekenis van de publiekrechtelijke eisen en normen op het gebied van gebouwgebonden installatietechniek.

Deze praktijkgids is opgezet volgens de indeling van het Bouwbesluit 2003. Per onderwerp komen eerst de van toepassing zijnde eisen aan de orde, waarna de praktische uitwerking volgt. Met dit boek heeft u daarmee een richtlijn in handen die de kloof helpt te overbruggen tussen de bouwregelgeving en de praktijk van het ontwerpen en realiseren van gebouwen en gebouwinstallaties.

Doelgroep

De gids vormt niet alleen een naslagwerk voor de installateur en de installatieadviseur, maar is ook bedoeld voor architecten en andere bij het ontwerp betrokken partijen.

MARVEL Updateservice

Relaties van de MARVEL Updateservice kunnen deze norm ad EUR 71,- (excl. BTW en handlingskosten) via de gebruikelijke wijze bestellen. De norm wordt dan toegevoegd aan uw documentenoverzicht.