Overstappen van spaarloon naar levensloop kan nog tot 1 juli a.s.

Uw werknemers kunnen niet in ??n jaar deelnemen aan zowel de spaarloon- als de levensloopregeling. Heeft een werknemer op 1 januari van een bepaald jaar besloten om mee te doen aan de spaarloonregeling van uw bedrijf, dan kan hij dus niet halverwege het jaar overstappen naar de levensloopregeling of vice versa. Maar voor dit jaar geldt er nog een overgangsregeling.

Doorstorten

Werknemers die op dit moment meedoen met de spaarloonregeling kunnen tot 1 juli 2006 besluiten om alsnog te levenslopen. De inleg van de spaarloonregeling over 2006 moet dan door de financi?le instellingen worden teruggestort naar de werkgever. Maar let op: dit moet wel voor 1 juli a.s. gebeuren!

Vervolgens moet u over het teruggestorte bedrag alsnog loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden. Het restant mag u uitkeren aan de werknemer of doorstorten naar een levenslooprekening.

Overstappen van de levensloopregeling naar de spaarloonregeling is niet mogelijk. Werknemers die dat willen, zullen toch echt tot 1 januari 2007 moeten wachten.

Tip: De eindheffing van 25% die u over de gespaarde bedragen heeft afgedragen aan de fiscus, mag u terugvorderen van de Belastingdienst. U kunt dit doen door de terug te vorderen eindheffing bij de eerstvolgende loonaangifte te verrekenen met de af te dragen loonheffingen.