Overeenstemming nieuwe cao kleinmetaal bereikt

De werknemers krijgen er de komende 22 maanden loon bij. Per 1 april komt er 3,5 procent bij en per 1 februari 2009 3 procent. Ook is er een extra scholingsdag per jaar afgesproken.
De cao-onderhandelingen liepen medio januari vast. Sinds 22 februari voerden de circa 400.000 werknemers in de sector actie. In honderden bedrijven, zoals garages en installatie- en metaalbewerkingsbedrijven, legden werknemers het werk voor een of twee dagen stil.

Eisen :
De bonden eisten een loonsverhoging van 3,5 procent voor een cao met een looptijd van 1 jaar met ingang van 1 februari 2008 en meer investeringen in scholing van personeel.

Overleg:
Maandag kregen FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie van de werkgevers een uitnodiging vrijdag opnieuw te praten. Vanaf twaalf uur vrijdagmiddag hebben zij overlegd. Rond vier uur in de nacht van vrijdag op zaterdag bereikten zij een akkoord.

Waardering:
Om de branche aantrekkelijk te houden wordt het vakmanschap nu ook gewaardeerd. Daartoe komt er een vakliedentoeslag voor alle werknemers van 23 jaar en ouder. Per 1 februari 2008 is dat 200 euro en volgend jaar november 400 euro.

Leeftijdsdagen:
Aan de leeftijdsdagen wordt in de nieuwe cao niet getornd. Wel gaat een studiecommissie onderzoeken hoe daar na deze cao-periode mee moet worden omgegaan.

Duurzaamheidsfonds:
Verder is bedongen dat 250.000 euro wordt gestoken in een zogenoemd duurzaamheidsfonds. Daarmee worden experimenten bekostigd voor duurzame productie.