Ontslagvergoeding

De discussie over de versoepeling van het ontslagrecht duurt voort. ?De rechtsbescherming zoals het nu is, schiet op veel punten tekort,? stellen Paul van der Heijden en Ferdinand Grapperhaus, beiden hoogleraar arbeidsrecht en onafhankelijk lid van de Sociaal Economische Raad.
De heren komen met een aantal voorstellen ter verbetering van het ontslagrecht.
Bovenaan prijkt dat een werknemer beschermd moet blijven tegen elke vorm van onterecht ontslag. ?Is er geen goede grond, dan moet het ontslag altijd vernietigd kunnen worden door de rechter. Maar een preventieve toetsing biedt geen adequate vormgeving voor de rechtsbescherming. Het moeten betalen van een ontslagvergoeding werkt veel beter preventief: onderzoeken laten zien dat werkgevers zich bij hun afweging vooral financieel laten leiden.?
?Werknemers zijn er veel meer mee geholpen als zij in geval van ontslag verzekerd zijn van een ontslagvergoeding volgens een vaste formule.? Van der Heijden en Grapperhaus zien daarnaast liever een vaste ontslagvergoeding die lineair loopt. ?En niet, zoals nu het geval is, dat een ontslagvergoeding gunstiger uitpakt naarmate men hoger in de organisatie zit en meer verdient.? Volgens hen is een korting op de ontslagvergoeding mogelijk bij bedrijven die in zware financi?le nood verkeren, maar ?de werknemers krijgen een aanspraak op aanvulling van die vergoeding als er in de toekomst weer winst wordt gemaakt.?
Een ander punt dat de twee heren graag in het nieuwe ontslagrecht zien is de mogelijkheid van scholing van vaardigheden die werknemers nu niet nodig hebben. ?Men zou dat eenvoudig kunnen vormgeven door te bepalen dat de werkgever een percentage van de kosten in mindering mag brengen op de ontslagvergoeding. Het voordeel van een dergelijke regeling is dat ook bij de werknemer een zeker mate van verantwoordelijkheid voor eigen employability wordt gelegd.?
?Er zijn voldoende gegevens beschikbaar die laten zien dat de rechtsbescherming van werknemers dringend aan vernieuwing toe is. Het zou een goede zaak zijn als de politiek op die manier met het ontslagrecht omgaat en zich minder door de waan van de dag en de peilingen laat leiden.?