Onnodige paniek over verpakkingen

Met een brief aan maar liefst 440.000 bedrijven heeft staatssecretaris Van Geel (Milieu) de afgelopen weken onnodig onduidelijkheid en onrust veroorzaakt. In de brief werd de indruk gewekt dat al deze bedrijven nauwkeurig aan het ministerie moesten opgeven hoeveel verpakkingsafval ze op de markt brengen en hoe ze denken te gaan betalen voor de kosten van het ophalen en recyclen van dat afval.

Die suggestie is onjuist, zo heeft Van Geel inmiddels in een tweede brief aan de ondernemers laten weten. Voor het grootste deel van deze bedrijven zijn collectieve regelingen in de maak. Zij hoeven op dit moment nog helemaal niet in actie te komen. De staatssecretaris heeft deze bedrijven onnodig lastig gevallen.

Aanleiding voor de brieven zijn nieuwe wettelijke regels op het gebied van verpakkingen, waardoor het bedrijfsleven straks verantwoordelijk is voor de preventie, inzameling en recycling. Voor bedrijven waarvan verpakkingen door huishoudens worden afgedankt, betekent dit dat zij in principe moeten betalen voor het ophalen en recyclen van dat verpakkingsafval. De collectieve organisatie voor verpakkingen van het bedrijfsleven (Nedvang) overlegt momenteel met verschillende product- en bedrijfsschappen en brancheorganisaties over collectieve aansluiting van alle bedrijven die jaarlijks minder dan 15.000 kilo verpakkingen op de markt brengen. "Dat maakt het voor deze bedrijven mogelijk om tegen geringe kosten aan de verplichtingen te voldoen zonder dat deze bedrijven thans actie hoeven te ondernemen", aldus Van Geel.

"Als uw bedrijf minder dan 15.000 kilo verpakkingen per jaar op de markt brengt, adviseer ik u voorlopig niets te doen en nader bericht van uw brancheorganisatie af te wachten", zo schrijft de staatssecretaris. VNO-NCW sluit zich bij dit advies aan. Bedrijven die m??r dan 15.000 kilogram op de markt brengen, doen er verstandig aan zelf contact op te nemen met NedVang: www.nedvang.nl , dan wel met de Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland, de BVNI (een initiatief van FME-CWM): www.bedrijfsverpakkingen.nl.