Nog steeds discriminerende vacatures

Volgens Bureau Discriminatiezaken plaatsen werkgevers nog steeds vacatures met een leeftijdsgrens die ongemotiveerd is. Dit is sinds 1 mei 2004 verboden door middel van de Wet gelijke behandeling op grond van de leeftijd (WGBI). U mag wel een leeftijdsgrens hanteren, maar die moet u dan goed motiveren. Deze motivering moet dan ook in uw advertentietekst worden vermeld.

Het Haagse bureau onderzocht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoe werkgevers in de regio Haaglanden omgaan met het noemen van leeftijden in vacatures. Uit de resultaten van het onderzoek - die vorige week werden gepresenteerd - blijkt dat 10% van de ondernemers in de betreffende regio nog een ongemotiveerde leeftijdsgrens noemen. De reden van het onderzoek is onder andere om de bekendheid van de wettelijke voorschriften beter bekend te maken bij werkgevers.

Reden
In twee weken onderzocht het Bureau Discriminatiezaken de vacatures in de regionale kranten en op verschillende vacaturesites in de regio Haaglanden. In 93 gevallen werd ongemotiveerd een leeftijdsgrens toegepast. Leeftijdsgrenzen werden vooral aangetroffen in vacatures voor verkoopfuncties, diensten en producten, administratieve functies en in de bouw. Het bureau heeft de betrokken werkgevers en arbeidsbemiddelaars aangeschreven en geattendeerd op de wet. Uit reacties daarop blijkt dat sommige werkgevers niet van het bestaan van de wet op de hoogte waren en andere werkgevers gaven in hun reactie aan het bureau alsnog de reden van de leeftijdsgrens op. Dat is echter het paard achter de wagen spannen; de reden moet al in de personeelsadvertentie worden genoemd! Kijk op de website van het ministerie van SZW voor meer informatie over de WGBI.