Nieuwe uitvoering van Waterpersproef - Waterwerkblad WB 2.3

Nieuwe manieren van Afpersen Drinkwaterinstallaties - WB 2.3 2018


Afpersen met water (methode A)


- Leidingsysteem volledig vullen met water. Luchtbellen in de uiteinden zijn funest voor een goede persproef. - Leidingsysteem langzaam op druk brengen met maximaal 1 bar/s. - Persproef op lekdichtheid van de verbindingen met 2,5 bar en 10 minuten aanhouden. - Geen drukafname, dan zijn volgens WB2.3 de verbindingen lekdicht. - Persproef op drukbestendigheid van de verbindingen ten minste 1,1 maal de maximale werkdruk met een minimum van 11 bar. Deze druk minimaal 10 minuten aanhouden. - Geen drukafname, dan zijn volgens WB 2.3 de verbindingen drukbestendig. - Totale testduur minimaal 20 minuten. - Afpersmethode fabrikant gaat boven de methode van WB 2.3


Afpersen met olievrije lucht of inert gas (methode C1)


- Persproef op lekdichtheid van de verbindingen met 0,15 bar. - Leidingsysteem trapsgewijs op druk brengen tot deze stabiel is. - Leidinginhoud tot 100ltr, 120min. aanhouden. Daarna elke 100ltr = 20min. verlengen. - Drukafname max. 5% dan zijn volgens WB 2.3 de verbindingen lekdicht. –


Persproef op drukbestendigheid van de verbindingen met 3 bar. Na stabiele druk deze minimaal 10min aanhouden - Drukafname max. 5% dan zijn volgens WB 2.3 de verbindingen drukbestendig. - Totale testduur minimaal 130minuten exclusief stabilisatietijd. - Afpersmethode fabrikant gaat boven de methode van WB 2.3.


Zijn de beproevingen gelijkwaardig?


- Drukniveaus van de persproeven met lucht zijn beduidend lager dan de persproef met water.


- Duidelijke verschillen tussen de eigenschappen van lucht en water:


- Stroperigheid (viscositeit)


- Onderlinge binding tussen moleculen (cohesiekrachten)


- Kleef aan materiaal (adhesiekrachten)


- oppervlaktespanning


- Meer druk nodig om water door een gaatje te persen omdat lucht geen oppervlaktespanning heeft.


Conclusie: Lucht lekt altijd op het moment dat gaatjes groter zijn dan een molecuul (0,3 nanometer). Water lekt bij een overdruk van 11 bar als de gaatjes groter zijn dan 0,5 micrometer.


Voor- en nadelen persen met water of lucht


Water:


- VD: Lekkages snel zichtbaar.


- VD: Persproef neemt min. 20 minuten in beslag.


– ND: Leidingsysteem moet volledig ontlucht worden.


- ND: Na persen moet de installatie beheerd worden. Water moet wekelijks ververst worden.


Lucht:


- VD: Geen beheer nodig na afpersen.


- ND: Persproef neemt min. 150 minuten in beslag.


- ND: Door lage drukken zeer nauwkeurige meetapparatuur nodig.


- ND: Beïnvloeding van omgeving temperatuur.


- ND: Verbindingen en appendages kunnen wel waterdicht maar niet luchtdicht zijn bv. fiberringen.