Nieuwe norm brandmeldinstallaties NEN2535

De blusinstallatie bijvoorbeeld wordt ook door de moderne brandmeldinstallatie (BMI) aangestuurd. De nieuwe NEN 2535 ?Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen? stelt eisen aan het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren BMI. De norm verwijst daarbij naar andere relevante normen, zoals NEN-EN 54.

Minimumomvang BMI

De noodzaak en de omvang van de BMI en de uitvoering van de alarmorganisatie worden in deze norm niet bepaald. Voor de meeste gebruiksfuncties van gebouwen is de vereiste minimumomvang van de BMI immers vastgelegd in het Gebruiksbesluit en andere regelgeving van de overheid, zoals PGS 15.
De gebruikers zelf of de brandverzekeraars kunnen daarnaast ook eisen stellen. Tevens worden BMI?s vereist voor bijvoorbeeld het aansturen van een rook- en warmte-afvoerinstallaties, een overdrukinstallatie of een automatische blusinstallatie.

Belangrijkste wijzigingen

De nieuwe NEN 2535 is aangepast aan de meest actuele stand van zaken met betrekking tot technologie, de normering ervan en de praktijkervaring ermee. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- aanpassing aan de productnormen in de NEN-EN 54-reeks, vooral wat betreft het onderdeel datacommunicatie;
- toevoeging van integratiemogelijkheden met andere brandbeveiligingsinstallaties, zoals ontruimingsalarm, noodverlichting en blusinstallatie;
- vereenvoudiging van de berekening voor de prestatie-eis met betrekking tot ongewenste en onechte brandmeldingen;
- toevoeging van een realistische calculatiemethode voor de systeembeschikbaarheid en van de mogelijkheid tot draadloze verbindingen als transmissieweg;
- nieuwe klassenindeling voor doormelding van brand- en storingsmeldingen op basis van NEN-EN 54-21;
- splitsing ruimtebewaking in relatie tot ontvluchting en specifieke ruimte;
- aansluiting met het Besluit brandveilig gebruik van bouwwerken.

MARVEL Updateservice

Relaties van de MARVEL Updateservice, voor wie deze norm wordt beheerd, krijgen binnenkort de update van deze norm automatisch toegestuurd.