Nieuwe norm blikseminslag

Meterkasten, TV's en PC's zijn vaak direct onherstelbaar beschadigd bij een blikseminslag. Zo'n inslag hoeft helemaal niet in eigen woning of gebouw plaats te vinden. Vindt hij ergens in de buurt of in leidingen in de grond plaats, dan zijn de risico's net zo groot.

Er is echter ook indirecte schade die pas maanden later aan het licht komt. Zo kan de isolatie rond elektrische leidingen worden aangetast en pas later voor storingen en zelfs uitval zorgen. Elektronische schakelingen in apparatuur kunnen deels worden beschadigd en ineens gebreken vertonen. Dit kan worden voorkomen aan de hand van de Nederlandstalige norm NEN-EN-IEC 62305.

NEN-EN-IEC 62305 Bliksembeveiliging heeft een van de oudste Nederlandse normen (NEN 1014 Bliksembeveiliging) vervangen. Wel is er een overgangstermijn, NEN 1014 blijft geldig tot 1 februari 2009. Dit komt doordat in wetgeving als het Bouwbesluit naar NEN 1014 wordt verwezen.

Het eerste deel van NEN-EN-62305 behandelt de algemene principes die in aanmerking moeten worden genomen voor de bliksembeveiliging van objecten, de daarin aanwezige installaties en hun inhoud. De principes gelden ook voor personen en dienstleidingen met aansluiting op een object.

Buiten het toepassingsgebied van deze norm vallen:
- spoorwegsystemen en -voertuigen
- schepen
- vliegtuigen
- offshore installaties
- ondergrondse hoge-drukleidingen
- buisleidingen
- elektriciteits- en telecommunicatieleidingen zonder aansluiting op een object

NEN-EN-IEC 62305 bestaat in totaal uit vijf delen. Op dit moment zijn er vier gepubliceerd. De delen 1 en 4 zijn ook al vertaald naar het Nederlands.

Bliksembeveiliging is met de komst van de nieuwe norm integraal onderdeel van de gehele elektrotechnische installatie dan onder de oude NEN 1014 het geval was. De nieuwe norm bestaat uit:
Deel 1: Algemene principes
Deel 2: Risicomanagement
Deel 3: Fysieke schade aan objecten en letsel aan mens en dier
Deel 4: Elektrische en elektronische systemen in objecten

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Relaties van de MARVEL Updateservice worden t.z.t. automatisch geinformeerd.