Nieuwe Europese regels voor bouwproducten

Volgens PvdA-Europarlementariėr Jan Cremers werken bouwbedrijven met een grote verscheidenheid van materialen en zijn werknemers niet altijd op de hoogte van eventuele risico's. Bovendien zijn veel bouwpro-ducten ook rechtstreeks beschikbaar voor de consument. 'Het is daarom belangrijk dat de gezondheid van iedereen gewaarborgd wordt', aldus Cremers.
Volgens de EU-regeling moeten fabrikanten zorgen voor een prestatieverklaring van elk bouwproduct, zodat informatie over stoffen met een risico voor de gezondheid bekend is bij de gebruikers. Lidstaten kunnen sancties opleggen bij misbruik.