Nieuwe energielabel 2010

14 dec 2009

Het energielabel voor woningen geeft de energiezuinigheid van de woning aan in vergelijking met andere woningen van hetzelfde type. Bovendien geeft het label inzicht in de mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te treffen. Deze maatregelen leiden tot lagere energielasten en meer comfort.

Vanaf 1 januari 2010 is een vernieuwd label beschikbaar in plaats van het huidige label. De lay-out wordt verbeterd, het primaire energiegebruik wordt gesplitst in elektriciteit, gas en/of warmte, de bepalingsmethodiek wordt geactualiseerd, de opnamemethodiek wordt verbeterd en ook de invoersoftware wordt verbeterd. Ook komt er per 1 januari 2010 een nieuw klachtenloket.

Op 5 oktober 2009 heeft minister van der Laan het verbeterde label gepresenteerd. Tot 1 januari 2010 hebben energielabeladviseurs, makelaars, notarissen, installateurs en aannemers de tijd om hun dienstverlening aan te passen. Ook het label voor utiliteitsgebouwen wordt per 1 januari 2010 vernieuwd.

Afgegeven labels behouden hun rechtsgeldigheid. Eigenaren kunnen kostenloos een supplement volgens de nieuwe lay-out ontvangen. Via een internetapplicatie kan men dit aanvragen. Dit supplement bevat dezelfde informatie als het vernieuwde energielabel.