Nieuwe brochure VAR

De Belastingdienst heeft onlangs een nieuwe brochure over de verklaring arbeidsrelatie (VAR) uitgegeven. Hierin zijn alle zaken rondom de VAR geactualiseerd en overzichtelijk op een rij gezet.
Er bestaan vier verschillende soorten VAR's:
- loon uit dienstbetrekking (var-loon);
- resultaat uit overige werkzaamheden (var-row);
- winst uit onderneming (var-wuo);
- inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (var-dga).

Krijgt u met een VAR van een opdrachtnemer te maken, dan moet u natuurlijk wel weten wat de consequenties hiervan zijn. Heeft u bijvoorbeeld de zekerheid dat u terecht geen loonheffingen voor de betreffende persoon inhoudt en afdraagt? De onlangs uitgegeven brochure brengt het allemaal in kaart. De brochure is overigens gericht op degene die een VAR wil aanvragen, maar alle informatie die erin staat, is uiteraard ook voor u interessant! De brochure kunt u downloaden via de site van de Belastingdienst