NEN EN 1090-1 voor bedrijven die staalconstructies maken.

Constructiebedrijven moeten NEN EN 1090-1 gecertificeerd zijn


 


Bedrijven die staalconstructies maken moeten de producten van een CE verklaring voorzien. Om dit te mogen doen moeten de bedrijven NEN EN 1090-1 gecertificeerd zijn.


 


Per 1 juli 2014 is het wettelijk verplicht om een NEN EN 1090-1 certificaat te hebben voor constructie bedrijven. Hierin moet per product een CE- verklaring op worden gesteld, CE staat hierbij voor Conformité Européenne en betekent in overeenstemming met de Europese regelgeving. Deze CE-verklaring geldt voor stalen en aluminium constructiedelen die belastingdragend in een permanent bouwwerk worden ingezet en daardoor in het handelsverkeer worden gebracht binnen de EU. Het NEN EN 1090-1 is een product norm waarbij de CE-verklaring aangebracht dient te worden op bijvoorbeeld de laswerkzaamheden.


 


Deze CE-verklaring kunt u als bedrijf alléén opstellen indien u door een externe instantie bent gecertificeerd conform de NEN EN 1090-1. MARVEL kan u begeleiden in de voorbereiding van het opstellen van protocollen en een handboek ten behoeve van certificatie. Zo zal uw certificatie voor het opstellen van de CE-verklaring soepel en succesvol verlopen.


 


Stappen voor NEN 1090 certificatie


 


Indien u voor uw werkzaamheden aan de NEN 1090-1 dient te voldoen kunt u het beste de volgende stappen doorlopen :


 


Stap 1 Bedrijfsscan


 


Tijdens de bedrijfsscan wordt uw organisatie puntsgewijs beoordeeld op de eisen van de EN1090-1, EN1090-2 en de EN-ISO 3834. Hierbij wordt gekeken naar theoretische- en de praktische aspecten van de norm. Onder de theoretische aspecten vallen onder andere;


·         De aansluiting van het huidige gedocumenteerde managementsysteem op het te realiseren FPC-systeem;


·         Aanwezigheid benodigde geschoolde medewerkers;


·         Aanwezigheid procedures en werkinstructies;


 


De praktische aspecten omvatten onder andere;


·         Staat en onderhoud lasapparatuur;


·         Kalibratie las- en hulpapparatuur;


·         Opslag lastoevoegmaterialen.


 


De bedrijfsscan wordt in één dag uitgevoerd door een gediplomeerd IWE-er (LPI-er) en middels een rapport vastgelegd. Tevens wordt u tijdens de scan op de hoogte gebracht van alle in- en outs over de EN 1090-1, de EN 1090-2, EN-ISO 3834, CPD en de CPR. Met het rapport kunt u zelfstandig bepalen hoe u het certificeringstraject verder wilt inslaan.


 


Stap 2 Plan van Aanpak


 


Naar aanleiding van de resultaten van de bedrijfsscan wordt er een Plan van Aanpak opgesteld waarmee u eventueel zelfstandig het systeem kunt implementeren. Het Plan van Aanpak wordt zo opgesteld dat alle te realiseren onderdelen, voortvloeiend uit de bedrijfsscan, in projectplan vorm worden vastgelegd.


 


Stap 3 Uitvoering Plan van Aanpak


In deze stap wordt uw FPC-systeem ontwikkeld en vastgelegd. U kunt ervoor kiezen om niet zelfstandig de ontwikkeling en vastlegging op u te nemen. MARVEL kan dit geheel of gedeeltelijk uitvoeren, er zal dan een consultant van MARVEL tijdens deze stap een aantal dagen bij u aanwezig zijn om alle werkprocessen in kaart te brengen. Tevens worden alle door u reeds toegepaste formulieren op het FPC-systeem aangepast. Tijdens deze stap wordt(en) o.a.;


·         het FPC-systeem handboek ontwikkeld en in de vorm van processen vastgelegd;


·         werkprocedures, checklijsten en controleformulieren opgesteld;


·         de huidige lasserkwalificaties en lasmethodekwalificaties in kaart gebracht en noodzakelijke aanvulling voorgesteld.


 


 


Stap 4 Implementatie en cursussen


 


 


 


Tijdens deze stap wordt het FPC-systeem in de bedrijfsvoering geïmplementeerd. Iedere FPC-verantwoordelijke zal op de hoogte gebracht moeten worden van zijn/haar taken, procedures en formulieren moeten gehanteerd worden en eventueel onderhoud moet uitgevoerd worden. Mocht er tijdens deze fase behoefte zijn aan aanvullende informatie dan kan MARVEL u extra cursussen aanbeiden. Hierbij kunt u denken aan ‘het opstellen van prestatieverklaringen’ en/of ‘het omgaan met- en toepassen van de EN 1090-2’. Deze cursussen worden naar behoefte opgemaakt en los aangeboden.