NEN 1014 Bliksembeveiliging


Detaillering
De publicatie van de NEN-EN-IEC 62305-reeks betekende voor Nederland het afscheid van NEN 1014. Deze oude Nederlandse norm beschreef in detail het ontwerp van bliksembeveiliginginstallaties, uitgaand van de beveiligingsmethode met een vermaasde externe bliksembeveiliging. Deze techniek wordt in Nederland algemeen toegepast, waardoor veel kennis en ervaring is opgedaan met het gebruik ervan. Hoewel de ontwerpmethoden van de NEN-EN-IEC 62305-reeks de toepassing van de vermaasde techniek in zich hebben, bevat die niet de mate van detaillering die de oude Nederlandse norm bevatte.

Brug
NPR 1014 slaat de brug tussen de 'oude' NEN 1014 en de 'nieuwe' NEN-EN-IEC 62305-reeks. Hierdoor draagt deze NPR bij aan het behoud van de kennis en ervaring in Nederland op het gebied van bliksembeveiliging. Daarnaast kunnen gebruikers profiteren van de wereldwijde kennis en ervaring op het gebied van bliksembeveiliging zoals vastgelegd in de NEN-EN-IEC 62305-reeks.