NEN 1010 wordt weer ??n boek

Normen blijven altijd in beweging, zo ook de NEN 1010. Deze basis onder allerlei andere elektrotechnische normen is veel besproken. Zo is niet iedereen blij met de losse delen waaruit NEN 1010 nu bestaat. Commissie NEC 64 die de norm NEN 1010 beheert en doorontwikkelt, heeft op basis van de commentaren in de afgelopen jaren besloten NEN 1010 in 2007 weer als ??n boekwerk uit te brengen.

De commissie bekijkt verder of de informatieve toelichting op de linkerbladzijden blijft staan en de normatieve bepalingen rechts, of dat beide weer op dezelfde bladzijden komen te staan.

In 2007 verschijnt ook een vernieuwing van deel 5 met de titel 'Keuze en installatie van elektrisch materieel'. De huidige versie is van 1996. Deze herziening is ingrijpend door Europese en mondiale ontwikkelingen. Ook zullen veel NL-bepalingen vervallen.

Verder wordt deel 6 'Inspectie' drastisch gewijzigd. Het zal uitgebreider ingaan op de inspectie van bestaande en nieuwe installaties. De wijzigingen zullen ook van invloed zijn op NEN 3140. Tot slot zal van deel 7 van NEN 1010 een aantal rubrieken worden herzien. De bedoeling is dat de vernieuwde NEN 1010 op de beurs Elektrotechniek 2007 wordt gepresenteerd, samen met een aantal nieuwe bladen die in de NPR 5310 verschijnen. De drie herziene delen zullen overigens niet meer los leverbaar zijn.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Relaties van de MARVEL Updateservice worden t.z.t. automatisch geinformeerd.