NEN 1010 op de schop

"De wijzigingen die dit jaar in deze belangrijke norm zullen worden doorgevoerd zijn z? ingrijpend, dat het lijkt of er een totaal nieuwe norm komt," aldus Roelof Haak, secretaris van NEN 1010-commissie NEC 64 bij NEN. Deel 4 van de norm wordt hiervoor gewijzigd, maar ook de delen 5, 6 en 7 ontkomen niet aan forse veranderingen.

Herman Vlutters is lid van werkgroep die zich bezighoudt met de wijzigingen in NEN 1010. E?n van de belangrijke wijzigingen die NEN 1010 dit jaar zal ondergaan is de dat de toepassing van aardlekschakelaars voor wandcontactdozen (tot 63 A) voor ?lle elektrische installaties zal gaan gelden. Dus ook voor installaties in de utiliteit. Vlutters: "Reden hiervoor is dat zowel CENELEC als de IEC dit als eis hebben opgenomen en daardoor gaat dit voor alle Europese landen gelden."

De maatregel zal overigens pas ingaan als NEN 1010:2007 is aangewezen in het Bouwbesluit, wat vermoedelijk in 2008 zal geschieden.