NEN 1010:2007+C1:2008 nú aangewezen!

Op 19 mei 2009 heeft de minister voor Wonen, Wijken en Integratie de Regeling van 29 april 2009 met de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2003 in Staatscourant nr. 91 gepubliceerd. De Regeling is gepubliceerd vanwege wijzigingen in verband met de herziening van normbladen en een enkele reparatie. De Regeling is twee dagen na de publicatie in de Staatscourant, dus op 21 mei 2009, in werking getreden.

Nieuw aangewezen normen
Bijlage I van de Regeling Bouwbesluit 2003 is vervangen. Deze bijlage bevat de lijst met normen waarnaar in het Bouwbesluit of in de Regeling Bouwbesluit is verwezen. In deze lijst zijn nu de nieuwste edities van de normen opgenomen. Ook zijn enkele normen geschrapt.

NEN 1010
De volgende - in bijlage I bij de Wijziging Regeling Bouwbesluit 2003 - genoemde delen van NEN 1010:

NEN 1010-0:2003
NEN 1010-1:2003
NEN 1010-4:2003
NEN 1010-5:1996
NEN 1010-5:1996/A3:2003
NEN 1010-6:1997
NEN 1010-7:2000
NEN 1010-7:2000/A2:2003

zijn vervangen door NEN 1010:2007+C1:2008.