Na zoveelste sportblessure minder ziekteloon

Als zieke werknemers door het uitoefenen van een risicovolle sport zelf schuldig zijn aan hun ziekte, dan mag u ze korten op het loon dat u bij ziekte doorbetaalt (maar u mag niet minder betalen dan 70% van hun loon). Dat heeft het gerechtshof in Arnhem geconcludeerd, waar een chauffeur na zaalvoetbal geen 100% maar 70% ziekteloon kreeg van zijn baas. Het is voor het eerst dat een rechter tot zo'n uitspraak komt.
De Nederlandse wetgeving maakt geen verschil tussen beroepsrisico's en risico's die iemand in zijn vrije tijd loopt. De Arnhemse rechter vindt echter dat de bewuste werknemer door zijn werkgever meerdere malen is gewaarschuwd om te stoppen met zaalvoetbal en een minder blessuregevoelige sport te kiezen. De werkgever stelde dat het de eigen schuld van de chauffeur was dat hij arbeidongeschikt was geraakt en dat de werknemer hem onterecht financieel belaste. Het is niet zo dat u nu voortaan bij ziekte 'door eigen schuld' sowieso op het ziekteloon kan korten: er moeten duidelijke afspraken aan vooraf zijn gegaan. De vakbonden hopen dat deze eerste uitspraak van de rechter ook de enige zal zijn. Werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is wel blij met de nadruk op eigen verantwoordelijkheid voor werknemers en zegt dat de gevolgen van deze uitspraak - ook voor andere sectoren - groot zullen zijn. De uitspraak van het gerechtshof in Arnhem kunt u hier vinden.

Inhoudsindicatie:
Ge?ntimeerde, werknemer van appellante, is meermaals arbeidsongeschikt geraakt door zaalvoetballen. De werkgever heeft werknemer herhaaldelijk gewezen op de mogelijke (financi?le) consequenties van doorgaan met zaalvoetballen. Het hof is van oordeel dat de arbeidsongeschiktheid van [ge?ntimeerde] in de periode van 25 februari 2003 tot 23 maart 2003 door zijn schuld of toedoen is veroorzaakt. [appellante] was dan ook niet verplicht in deze periode aan [ge?ntimeerde] de in artikel 12 A lid 1 sub a en e van de CAO vermelde aanvulling op het in artikel 7:629 lid 1 BW vermelde loon ten bedrage van ? 569,53 bruto te betalen.
LJN: AY5993, Gerechtshof Arnhem , 2005/787
www.zoeken.rechtspraak.nl