Ministerie start website www.arbonieuwestijl.nl

De overheid wil door een effectiever arbobeleid in ondernemingen de veiligheid en gezondheid op de werkvloer verbeteren. Centraal daarbij staan minder regels, meer mogelijkheden en verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers en daardoor meer maatwerk. Deze nieuwe aanpak van de arbeidsomstandigheden krijgt vorm in verschillende bestaande en nieuwe beleidstrajecten. Voorbeelden daarvan zijn de herziene Arbowet en het Programma Versterking Arbeidsveiligheid, dat in 2003 is gestart. Op deze website is uitgebreide informatie te vinden over ?arbo nieuwe stijl?. Werkgevers en werknemers kunnen hier vinden wat de nieuwe aanpak voor hun onderneming betekent en wat er van hen wordt verwacht.