MARVEL wenst u een bijzonder goed 2011

Gang van zaken

Het afgelopen jaar is voor MARVEL een bewogen jaar geweest op alle fronten, succesvolle sponsorevenementen, het opzetten van nieuwe diensten en ten aanzien van de interne organisatie hebben we in 2010 de invoering van een alomvattend CRM systeem in gang gezet. Hoewel dit in sommige gevallen tot wat vertraging heeft geleid, hebben we per december de belangrijkste functionaliteit uit ons oude eigen ontwikkelde systeem overgebracht.

De implementatie zal ook nog dit jaar doorlopen, maar er zijn al grote stappen gezet. De belangrijkste verbeteringen liggen in:

- Tracering en follow-up werkzaamheden;
- Projectbewaking;
- Elektronische koppelingen naar email en agenda;
- Verbeteringen aan het offerte-order-projecttraject.

We vertrouwen erop met deze vernieuwing en verbeteringen ook onze relaties in 2011 nog beter van dienst te zullen zijn.

Moge 2011 een goed jaar worden voor u en uw relaties.