MARVEL website voldoet aan mkbOK website keurmerk

MARVEL heeft haar website en procedures laten beoordelen door de Stichting MKB en Internet.

Onlangs ontving MARVEL bericht dat zij het mbkOK logo mag voeren.

Het mkbOK keurmerk wordt voor steeds voor een periode van 12 maanden afgegeven, waarna opnieuw een beoordeling plaatsvindt. Het MKB OK website keurmerk beoogt consumenten en bedrijven te beschermen tegen ondeugdelijke websites en bedrijven. De bij het MKB OK aangesloten MKB bedrijven zijn verplicht te voldoen aan de vooraf vastgestelde keurmerkcode, de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving.

MKB OK controleert de aangesloten bedrijven en bemiddelt bij eventuele geschillen. Indien een aangesloten bedrijf zich niet aan de regels houdt, kan een klacht worden ingediend, waarna MKB OK de klacht onderzoekt en deze tracht op te lossen.

In gevallen waarbij de klacht niet wordt opgelost en MKB OK van mening is dat dit te wijten is aan het aangesloten bedrijf, bestaat de mogelijkheid dat het bedrijf het recht wordt ontnomen het Keurmerklogo nog verder te mogen voeren. Kosten Het mkbOK Website Keurmerk is geen commercieel keurmerk.

Om een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen binnen het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf, brengt het voeren van het keurmerk voor de keurmerkhouders geen kosten met zich mee. De kosten worden gedragen door Stichting MKB en Internet.