Maak uw re-integratie-inspanningen inzichtelijk en voorkom loonsancties

Maak uw re-integratie-inspanningen inzichtelijk.
Te laat indienen van het re-integratieverslag of een incompleet re-integratieverslag blijken de belangrijkste aanleidingen te zijn voor loonsancties. UWV zet nog eens voor u op een rijtje hoe u die sancties kunt voorkomen.

Om loonsancties te voorkomen, ?loont? het om nog eens goed op een rij te zetten welke documenten bij de aanvraag van de WIA als re-integratieverslag aangeleverd moeten worden.
Een compleet re-integratieverslag bevat de volgende stukken:

- probleemanalyse (opgesteld door Arbo- of bedrijfsarts)
- plan van aanpak (opgesteld door werknemer en werkgever)
- evaluaties (minimaal iedere 6 weken) en zo nodig bijstellingen
- de eerstejaarsevaluatie (na 52 weken)
- het ?Actueel Oordeel? bij de probleemanalyse (door Arbo- of bedrijfsarts)
- de eindevaluatie (werknemer en werkgever)
- het persoonlijk oordeel van de werknemer
- medische informatie (door Arbo- of bedrijfsarts aan de werknemer verstrekt)

UWV-ondersteuning tijdens het hele traject.
Alle hierboven genoemde formulieren zijn te downloaden via www.uwv.nl. Alhoewel de documenten voor het re-integratieverslag vormvrij zijn, is het aan te raden de UWV formulieren te gebruiken. Die zijn dusdanig opgesteld, dat u geen vragen kunt missen en zijn daardoor een goed hulpmiddel om de juiste stappen in het re-integratietraject te zetten. Uw werknemer dient de WIA-aanvraag inclusief het re-integratieverslag uiterlijk in de 91ste week na de aanvang van de ziekteperiode in bij UWV. U overhandigt hem de noodzakelijke stukken.

Deskundigenoordeel
Een sanctie op inhoudelijke gronden kan diverse oorzaken hebben. Voor werkgevers die twijfelen aan het verloop van de re-integratie-inspanningen, is het raadzaam een deskundigenoordeel aan te vragen bij UWV. Daarmee voorkomt u dat de re-integratie stagneert en wordt het risico op een loonsanctie een stuk kleiner.