KPD Advocasso incasso

U dient zich, voordat u overgaat tot betaling, er van te gewissen dat u niet reeds hebt betaald, daar gebleken is dat dat er in voorkomende gevallen wel betaald is, maar dat er toch een vorderingsbrief is verzonden.

De activa van KPD Groep zijn in 2003 door de curator aan Brink Groep verkocht, die deze heeft ondergebracht in een nieuwe vennootschap ?KPD Automatisering?. Deze organisatie heeft geen enkele relatie met de oude KPD Groep/Holding, en dus ook niet met het nu gevoerde incassobeleid.