ISSO publicatie 61 Kwaliteitseisen ventilatiesystemen woningen gewijzigd

Wat is er veranderd?

In dit referentiedocument komen alle gangbare ventilatiesystemen in Nederland aan de orde. De ontwerpaspecten voor ventilatiesystemen met een natuurlijke afvoervoorziening (type A en B) zijn ook in deze publicatie uitgewerkt.

De opzet en inhoud zijn aangepast, waarbij deze publicatie moet worden gezien als nieuw ?moederdocument? bij het vastleggen van minimale kwaliteitseisen voor woningventilatie en het maken van een systeemkeuze.

In de herziene versie 2010 is ook de vorm aangepast door de publicatie op te splitsen in een meer toegankelijk en beschrijvend deel over alle aspecten in het ontwerpproces van een woningventilatiesysteem en een deel volgens MKK (Model Kwaliteitsborging Klimaatinstallaties) voor gebruik in bijv. procescertificatiesystemen. Ook is de publicatie aangepast aan de huidige stand van kennis en normen.

Verder is de publicatie onder andere op de volgende punten aangepast of aangevuld:

? Voorbeelden van ventilatiebalansberekeningen voor verschillende woningtypen
? Uitgewerkte voorbeelden voor het maken van een systeemkeuze
? Principe-uitvoeringen en consequenties in de gestapelde bouw
? Eisen aan en uitvoering van luchtdebietmetingen
? Eisen en consequenties t.a.v. installatiegeluid
? Keuze van en interactie met wasemkap

Wilt u de gewijzigde ISSO publicatie 61 bestellen, neem dan contact met MARVEL op.