ISO 9001:2008 certificatie

ISO 9001

ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Zo moet bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet er gecommuniceerd worden naar alle medewerkers. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 is de laatste editie van dé norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Wereldwijd zijn er inmiddels bijna één miljoen organisaties in het bezit van een ISO 9001-certificaat. In deze nieuwe editie zijn de normeisen verduidelijkt en is een betere afstemming bereikt met de norm voor milieumanagementsystemen ISO 14001.

Certificatie MARVEL

Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij (MARVEL) vaststelt of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie wel aan alle normeisen voldoet. Nadat een externe audit heeft plaatsgevonden, kan de organisatie een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen van de norm.

Daarnaast kan MARVEL u ook helpen het opzetten van ISO 9001:2008.

Meer informatie vindt u hier.