ISO 14000 van belang bij duurzaam inkopen

In opdracht van het ministerie van VROM heeft SenterNovem voor meer dan 80 verschillende productcategorieen duurzaamheidscriteria ontwikkeld. Bij werken of diensten (bijvoorbeeld leveren van drukwerk, groenvoorziening of openbaar vervoer) worden zogenoemde geschiktheidseisen aan de leveranciers gesteld, waaronder in veel gevallen het hebben van een millieumanagementsysteem.

Een ISO 14001-certificaat wordt dan genoemd als een mogelijkheid om aan te tonen dat aan de geschiktheidseis wordt voldaan. Daarmee wordt het hebben van een milieumanagementsysteem volgens ISO aan die geschiktheidseis wordt voldaaan. Daarmee wordt het hebben van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 een pluspunt voor veel bedrijven die leveren aan de overheid.

Sowieso biedt ISO 14001 een goede systematiek om aantoonbaar de impact op het milieu te beheersen en te verminderen. Het gaat daarbij niet alleen om het milieu-effecten verbonden aan de eigen bedrijfsactiviteiten, maar ook degene die gekoppeld zijn aan producten en diensten die worden geleverd. Daarmee is ISO 14001 een bewijs van goed milieumanagement en verantwoorde ketenzorg.

MARVEL kan bedrijven helpen met het goed werkend milieumanagementsysteem door:

- cursussen op het gebied van opzetten en invoeren van een milieumanagementsysteem en duurzaam inkopen;
- advies op maat;
- projectbegeleiding bij het invoeren van een millieumanagementsysteem.