Ingangsdatum GIW/ISSO opgeschort naar 1 januari 2007

Onlangs heeft er overleg plaatstgevonden tussen de directies van GIW, de Aangesloten Organisaties en de Vereniging Eigen Huis over de GIW/ISSO publicatie 2005. Deze publicatie bevat installatie-eisen voor nieuwbouwwoningen die met GIW-garantie gebouwd worden. De eisen zouden gaan gelden voorplannen die vanaf 1 juni 2006 aangemeld zouden worden.

Directe aanleiding tot dit overleg waen reacties van producentzijde. De reacties hadden betrekking op een aantal technische aspecten van deze publicatie en de financiele consequenties ervan. In overleg met de directeis van de Aangesloten Organisaties en de Vereniging Eigen Huis heeft het GIW besloten dat de voorgenomen ingangsdatum van 1 juli 2006 wordt opgeschort tot 1 januari 2007. Dit biedt ruimte tot nader overleg over de hiervoor genoemde aspecten en gevolgen.