Helft sloopbedrijven werkt veilig.

De sloopbranche is de afgelopen jaren professioneler geworden. Vooral bij de grotere ondernemingen zijn de arbeidsomstandigheden verbeterd. Maar een aantal sloopbedrijven blijft hierbij achter, zodat hun werknemers nog onnodig veel worden blootgesteld aan risico?s.

In vier jaar tijd registreerde de Arbeidsinspectie 132 ongevallen bij sloopwerkzaamheden, met vaak botbreuken, amputaties en inwendig letsel tot gevolg. Ongelukken gebeuren vooral doordat slopers vallen, geraakt worden door instortend puin of bekneld raken. Tijdens de controles traden de inspecteurs zestig keer op tegen dit soort gevaarlijke situaties, met waarschuwingen en boetes.

Slopers onderschatten nogal eens de risico?s van gevaarlijke stoffen. Asbest en kwartsstof (beide kankerverwekkend) zijn het grootste probleem. Het gebeurt regelmatig dat de sloop van een gebouw begint voordat een gespecialiseerd bedrijf het asbest heeft verwijderd. De slopers halen dit dan zelf weg. De Arbeidsinspectie constateert dat verschillende gemeenten sloopvergunningen afgeven zonder naar de verplichte asbestinventarisatie te vragen. Hierover vindt inmiddels overleg plaats met de VROM-inspectie, die verantwoordelijk is voor het toezicht op gemeenten.

Ook de bescherming tegen kwartsstof laat te wensen over. Vooral als de sloop handmatig gebeurt of binnen plaatsvindt, blijken slopers nog te veel blootgesteld te worden aan kwartsstof. Er zijn wel hulpmiddelen om dit te voorkomen, zoals gereedschap met afzuiging of watertoevoer en apparatuur om te slopen met afstandsbediening. De branche heeft die middelen zelf op eigen initiatief ontwikkeld. In de praktijk worden ze te weinig gebruikt.

Naar aanleiding van de inspecties gaat de branche werk maken van de bescherming tegen kwartsstof: ze gaat een actieplan opstellen om het probleem aan te pakken. Verder komt er een zogenoemde arbocatalogus, waarin staat in welke situaties welke maatregelen nodig zijn om de sloop veilig te laten gebeuren. Ook gaat de branche meer voorlichting geven om slopers beter te doordringen van de risico?s. De Arbeidsinspectie is positief over de aanpak van de branche. Wel houden de inspecteurs vinger aan de pols en komen er nieuwe controles.