Hbo-stagiairs moeten innovatie bedrijven bevorderen

Ondernemers hoeven geen extra vergoedingen aan hogescholen te betalen voor studenten die tijdens een stageperiode opdrachten uitvoeren. Het leerdoel van de stage staat voorop.

Dat hebben de werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW met de belangenvereniging van de hogescholen, de HBO-raad, afgesproken in een nieuwe stagecode. De overeenkomst zal binnenkort worden ondertekend als de ledenvergadering van de HBO-raad akkoord is.

Ruim 50.000 hbo-studenten lopen jaarlijks stage bij een bedrijf. Zij worden de laatste jaren steeds vaker gevraagd een opdracht uit te voeren. Ondernemers ontvangen soms onverwachts rekeningen van de hogescholen voor de extra begeleiding van de stagiair. Dat leidde tot klachten. Afgesproken is dat de begeleiding van stages en afstudeeropdrachten tot de onderwijstaak van de hogescholen behoort.

De hho-stagiair wordt in de nieuwe code niet meer gezien als ?vragende partij?, maar als ?dienstverlener?. Bedrijven ontdekken de student steeds vaker als iemand die een bijdrage kan leveren aan de innovatie van een bedrijf. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een marktonderzoek, het ontwikkelingen van een website of het opzetten van een effici?nte procesgang.

Belangrijk is dat de hogescholen deze voordelen zien. In sommige bedrijfstakken is nog steeds een tekort aan stageplaatsen, zoals de accountancy en de gezondheidszorg.

De code roept de partijen verder op in bredere zin samen te werken. Gedacht wordt aan gastcolleges, docentenstages en medegebruik van faciliteiten.

Onder het kopje "downloads" kunt u het PDF-bestand Stagecode HBO flyer downloaden.