Geen verplichte opleiding voor preventiemedewerker nodig

Het komt nog te vaak voor: bedrijven sturen een werknemer op een dure cursus preventiemedewerker, omdat ze denken dat zo'n opleiding verplicht is. Sommige opleidingsbureaus wekken die indruk door hun advertenties of mailings.

Een verplichte training tot preventiemedewerker is echter niet nodig.

Wat moet een preventiemedewerker dan w?l kunnen? In de Arbowet staat geen exacte beschrijving van wat de preventiemedewerker aan expertise in huis moet hebben. Feitelijk draait het om de vraag of hij de specifieke arborisico's binnen uw bedrijf kent.

De beste manier om daarachter te komen, is door de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak erbij te pakken. Die vormen namelijk de basis voor wat de preventiemedewerker allemaal moet weten.

Meer informatie over de RI&E vindt u op http://www.rie.nl.

Meer informatie over het werk van een preventiemedewerker vindt u op http://www.preventiemedewerker.net