Garantieregeling koopwoningingen 2010 door SWK

Als gevolg van de opheffing van het GIW wordt met ingang van 1 januari 2010 de SWK Garantie- en waarborgregeling 2010 (SWK GWR) geïntroduceerd en het GIW waarborgcertificaat door het SWK waarborgcertificaat opgevolgd.

Als basis voor de SWK GWR is de vigerende GIW Garantie- en waarborgregeling (GIW GWR) gehanteerd. Jarenlange ervaring met de GIW GWR en recente ervaring met faillissementsafwikkeling hebben geleid tot verbeterpunten die zijn verwerkt in de regeling.

De SWK GWR en de GIW GWR bieden kopers in de basis een gelijkwaardige garantie.

Vanaf 1 januari 2010 kunnen geen GIW waarborgcertificaten meer worden afgegeven. Binnen één bouwplan, waarbij de verkopen de jaargrens 2009/2010 overschrijden, worden hierdoor zowel GIW als SWK certificaten afgegeven.

Plannen, die in 2009 worden aangemeld, worden nog onder de GIW GWR geaccepteerd indien de verkoop in 2009 start. Op plannen, die in 2009 worden aangemeld, maar waarvan de verkoop in 2010 een aanvang neemt, kan al de SWK GWR van toepassing worden verklaard. Vanzelfsprekend is de SWK GWR van toepassing op alle plannen die op of na 1 januari 2010 worden aangemeld.

Op GIW projecten, waarbij de verkopen de jaargrens 2009/2010 overschrijden, worden zowel GIW als SWK waarborgcertificaten afgegeven. Bij deze projecten mag de reeds goedgekeurde GIW conceptakte ook in 2010 nog worden toegepast. Toepassing van het aanvullingsblad inzake de SWK regeling is dan wel verplicht. Het aanvullingsblad is te downloaden op het deelnemersgedeelte van de website van SWK.

De datum van ondertekening van de koop- en/of aannemingsovereenkomst door de verkrijger bepaalt welke regeling van toepassing is. Tekent de verkrijger op of na 1 januari 2010, dan is de SWK GWR van toepassing. Signeert de verkrijger vóór 1 januari 2010, dan is de GIW GWR van toepassing.