FOSAG : Digitale milieuscan voor de schildersbedrijfstak

10/02/06 - Persbericht FOSAG, Waddinxveen - FOSAG (Ondernemersorganisatie schilders,- onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche) heeft een praktische milieuscan ontwikkeld, die leidt tot kostenbesparingen en innovatie. Bedrijven kunnen in een paar minuten zien in hoeverre zij voldoende aandacht hebben voor milieuwetgeving en milieuvriendelijk ondernemen.

De scan heeft een direct toegevoegde waarde voor het bedrijf. Er worden concreet veel kosten bespaard op energiepreventie en afvalscheiding. Ook de gecompliceerdheid van wet- en regelgeving levert voor veel bedrijven moeilijkheden op, de Milieuscan kan dit constateren en advies geven.
Indien bedrijven specifieke vragen hebben kan men terecht bij de Milieuscan helpdesk. In samenwerking met Savantis Training en Advies is een workshop ontwikkeld die gebruikt maakt van de Milieuscan, zodat men voor elke deelnemer een op maat gemaakt milieuzorgplan kan samenstellen.

Door het doen van de Milieuscan en de invoering van het milieuzorgsysteem kunnen bedrijven de basis leggen voor een eventuele ISO 14000-certificering, de wereldwijde norm voor milieuzorg. FOSAG speelt hiermee in op de toenemende aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De ontwikkelingen omtrent milieuzaken gaan immers ook d??r. Nationale en Europese milieuwetgeving en aansprakelijkheidsregels worden aangescherpt. Na rampsituaties in Volendam en Enschede stellen banken, instellingen, verzekeringsmaatschappijen en gemeenten steeds meer eisen. Bovendien verscherpt de controle op naleving.

Na de succesvolle introductie in 2003 van een praktijkgericht milieuzorgsysteem (noot redactie: zo?n 800 bedrijven schaften de praktijkwerkmappen Milieu aan) gepubliceerd door het toenmalige HAO heeft FOSAG ? in samenwerking met Savantis, Indicia webdevelopment en Stichting Stimular ? de Milieuscan op het internet ontwikkeld. Het professionele milieuzorgsysteem was al beschikbaar voor bedrijven in een tweetal mappen, maar de Milieuscan maakt het voor ondernemers nog makkelijker om te zien waar het bedrijf staat en waaraan ze kunnen werken en besparen.

De Milieuscan is te vinden op http://milieuscan.fosag.nl en is onderdeel van de Arbo,- Milieu- en TechiekFocus

-------------
EINDE BERICHT
-------------

Noot redactie:
In onze perssectie vindt u onze persberichten en (eventueel) aanvullend materiaal terug via www.fosag.nl/pers

De organisatie FOSAG
FOSAG is de ondernemersorganisatie schilders-, onderhouds,- metaalconserverings- en glasbranche. FOSAG heeft 3200 leden die gezamenlijk goed zijn voor een omzet van 2,4 miljard euro. In de branche zijn ruim 30.000 werkenden actief. Website: www.fosag.nl

Meer informatie?
Fulco de Vente, projectleider FOSAG, 0182-571444, vente@fosag.nl


Voor meer informatie : Fulco de Vente
Internet : http://milieuscan.fosag.nl