Fiscale regeling kerstpakketten

Het duurt nog even voordat de kerstdagen weer aanbreken, maar veel bedrijven zijn al aan het nadenken over de invulling van het jaarlijkse bedankje voor hun werknemers. Voor het schenken van kerstpakketten is voor werkgevers de fiscaalvriendelijke Feestdagenregeling ingesteld. Kerstpakketten in natura zijn tot een waarde van ? 35,- vrijgesteld van loonbelastingen premies. De werkgever hoeft alleen de 15% eindheffing te betalen. Staatssecretaris Wijn heeft het voornemen geuit om de huidige grens van ? 35,- op te rekken naar ? 70,-. Wijn vindt de huidige regels voor loon in natura te ingewikkeld en heeft beloofd om dit jaar met een voorstel voor de verruiming te komen.