Er zijn spookfacturen gesignaleerd

Het Steunpunt Acquisitiefraude waarschuwt voor de praktijken van "Het Nederlands Instituut voor Milieu en Bedrijf", het bedrijf LBC02 uit Den Haag. Massaal zijn er door het bedrijf mailings verstuurd, met een acceptgiro ad EUR 83,30 inclusief BTW toegevoegd. De suggestie wordt gewekt dat het hier gaat om een verplichte jaarlijkse ondernemersbijdrage vanwege het milieu in Nederland. In een begeleidende brief wordt verwezen naar de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). En op de website www.landelijkebijdrage.nl wordt verwezen naar het Ministerie van VROM.

Laat u niet bedotten: de website ziet er op het eerste gezicht aardig uit, maar staat vol fouten - zowel inhoudelijk als taalkundig - en er worden geen harde uitspraken gedaan over de activiteiten van het bedrijf. Zogenaamd wil LBC02 kosten besparen, maar nergens staat hoe dat wordt bereikt en wie die kosten bespaart. Waarschijnlijk wordt alleen LBC02 hier wijzer van. Onder druk van de diverse autoriteiten heeft LBC02 in publicaties inmiddels laten weten dat het een "vrijwillige bijdrage" betreft. Zoals gezegd wordt u geen tegenprestatie in het vooruitzicht gesteld.

Al betaald? Dat wil nog niet zeggen dat u het geld ook definitief kwijt bent. U kunt proberen via de website www.fraudemeldpunt.nl uw geld terug te krijgen. Over de slagingskans geen garanties, maar het is het proberen waard.