Eerstedagsmelding vergeten : 113 euro boete

De boete voor het niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig indienen van een eerstedagsmelding (EDM) bij de Belastingdienst is op 113 euro vastgesteld. Dat blijkt uit het onlangs aangepaste Beleidsbesluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst.
Als ??n van bovenstaande situaties zich voordoet, is er sprake van een verzuim en kunt u genoemde verzuimboete opgelegd krijgen. Een verzuimenreeks speelt in dit verband niet. In uitzonderlijke situaties kan de fiscus zelfs een boete van maximaal ? 1.134 opleggen. U moet dan denken aan het stelselmatig niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig doen van een EDM. Meer informatie over de EDM vindt u op www.belastingdienst.nl