Eerstedagsmelding nieuwe werknemers bij de Belastingdienst

Vanaf 4 juli 2006 moeten alle werkgevers nieuwe werknemers aanmelden bij de Belastingdienst met de zogenoemde Opgaaf eerstedagsmelding. Met de eerstedagsmelding wil de overheid zwartwerken, illegale arbeid en daarmee samenhangende fraude tegengaan.

Alle werkgevers zijn verplicht om de eerstedagsmelding te doen voor werknemers die bij hen komen werken. De verplichting geldt ook voor uitzendorganisaties en voor buitenlandse werkgevers die werknemers in dienst nemen voor wie zij loonbelasting moeten inhouden.

De eerstedagsmelding moet uiterlijk de dag v??r het begin van de werkzaamheden bij de Belastingdienst binnen zijn. Een werknemer die op maandag begint met werken zal dus uiterlijk op de vrijdag daaraan voorafgaand moeten worden aangemeld. Hierop bestaat ??n uitzondering: als de werknemer begint met werken op dezelfde dag als dat hij aangenomen is. In dat geval is het toegestaan om de werknemer op die dag aan te melden, doch wel v??r het begin van de werkzaamheden. Een eerstedagsmelding moet elektronisch gedaan worden via het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst, met aangifte- of administratiesoftware of via de belastingconsulent/ het administratiekantoor. Alleen indien een werkgever ontheffing heeft voor het elektronisch doen van de aangifte voor loonheffingen mag hij deze melding op papier doen via een formulier dat per 15 juni 2006 bij de Belastingdienst te bestellen is.

Niet elke werkgever lijkt op de melding voorbereid, ondanks dat de boetes bij verzuim hoog kunnen oplopen. Ten eerste kan een boete worden opgelegd van ? 1.134 en ten tweede kan de Belastingdienst ervan uitgaan dat de werknemer minimaal al een halfjaar in dienst is. Er zal dan een naheffing volgen voor de ?ontdoken premies? over die periode. Alleen als bewezen wordt dat de werknemer korter werkt, zal de Belastingdienst de naheffing beperken tot een kortere periode.