Drie miljoen euro extra voor meisjes en techniek

Minister Plasterk trekt de komende jaren drie miljoen euro extra uit om meer meisjes te interesseren voor een studie of opleiding in techniek en ict. Een miljoen is bestemd voor havo en vwo-scholen, en twee miljoen voor het mbo. Nog steeds kiezen veel minder meisjes dan jongens voor b?taprofielen in het voortgezet onderwijs. En ook in het mbo is nog een wereld te winnen: nog geen 15% van de meisjes kiest voor een technische opleiding, tegenover bijna 50% van de jongens.

De minister heeft de extra investering bekend gemaakt op Girlsday, een jaarlijks evenement waarbij in het hele land zo?n duizend meisjes deelnemen aan de meest uiteenlopende techniekexcursies bij bedrijven en andere organisaties. Niet alleen wil de minister met het stimuleren van meisjes om te kiezen voor techniek het tekort aan b?tatechnici verminderen, maar ook wil hij zo de seksescheiding in beroepen doorbreken omdat die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de hand werkt.

In samenwerking met het Platform B?ta Techniek zullen tot en met 2011 zo?n honderd extra havo en vwo-scholen worden ondersteund in specifieke keuzevoorlichting aan meisjes. Daarbij gaat het niet alleen om de voorlichting zelf, maar ook om het inzetten van vrouwelijke rolmodellen die al werkzaam zijn in verschillende technische branches. Omdat ouders een grote invloed hebben op de keuzes van hun kinderen zullen zij ook worden meegenomen in de voorlichting.

In het mbo moet met het extra geld de instroom van meisjes vanuit het vmbo naar ROC?s worden bevorderd. Belangrijk daarbij zijn natuurlijk de vmbo-scholen waar de meeste mbo-leerlingen vandaan komen. ROC?s zullen samen met de vmbo-scholen in een regio een actieplan ontwikkelen om meer meisjes aan te trekken en te behouden in technische opleidingen. Hierin zal onder andere aandacht zijn voor een aansprekende vormgeving van opleidingen die rekening houdt met de interesses van meisjes. Daarnaast zal er meer aandacht komen voor voorlichting en voor opleidings- en beroepskeuzes van meisjes op het vmbo.