Dooi zet in: hoger minimumloon in 2006

Met ingang van 1 januari 2006 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met (afgerond) 0,62% tot ? 1.272,60 per maand. De lonen waren 2? jaar lang bevroren. Vanaf 1 juli 2003 was het minimumloon ?1.264,80 per maand (voor werknemers van 23 jaar of ouder).

Per week is het minimumloon in 2006 ? 293,70 en per dag ? 58,74. Voor jongere werknemers gelden lagere bedragen, zoals u hieronder in de tabel kunt zien.

Wettelijke bruto minimumjeugdlonen per 1-1-2006

Leeftijd % van het minimumloon Per Maand Per Week Per Dag
22 jaar 85 % 1081,70 249,60 49,92
21 jaar 72,5 % 922,65 212,90 42,85
20 jaar 61,5% 782,65 180,60 36,12
19 jaar 52,5% 668,10 154,20 30,84
18 jaar 45,5% 579,05 133,65 26,73
17 jaar 39,5% 502,70 116,00 23,20
16 jaar 34,5% 439,05 101,30 20,26
15 jaar 30% 381,80 88,10 17,62

Het minimumloon per dag gaat uit van de gangbare werkdag. Als er 40 uur per week wordt gewerkt, is de werkdag 8 uur en dus het uurloon van een 22-jarige ? 49,92 / 8 = ? 6,24. Bij een 36-urige werkweek (7,2 uur per dag) is dat dus hoger: ? 6,93. Meer info kunt u vinden in het dossier minimumloon van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.