Diploma energielabel verplicht

Het Centraal College van Deskundigen van de Stichting KBI heeft besloten dat installateurs die energielabels en -adviezen toekennen aan woningen (EPA-opnemers en -adviseurs) met ingang van 1 november 2008 in het bezit moeten zijn van een 'bewijs van vakbekwaamheid', ofwel een diploma.

Na deze datum mogen er geen energielabels meer worden verstrekt door niet officieel geregistreerde EPA-opnemers en -adviseurs. Met het examen Energieprestatiecertificaat wordt het kennisniveau van alle betrokkenen op een gelijkwaardige manier getoetst. De examens voor zowel de EPA-opnemer als -adviseur worden in opdracht van KBI georganiseerd door Cito.