Defibtech Lifeline AED verkrijgbaar bij MARVEL

Verkrijgbaar

MARVEL staat altijd in voor vernieuwing en verbetering. Omdat veiligheid hoog in het vaandel staat heeft MARVEL de AED opgenomen in haar webshop. Naast de AED levert MARVEL ook vele toebehoren ten behoeve van de AED.

Wat is een hartstilstand?

Een plotselinge hartstilstand is in Nederland één van de meest voorkomende doodsoorzaken. Een hartstilstand treedt op wanneer het normale hartritme plotseling chaotisch wordt. Deze aandoening is vaak het gevolg van een hartinfarct, wanneer het hart te weinig zuurstof krijgt. Het hart kan het bloed niet langer effectief rondpompen en de persoon zakt in elkaar, reageert niet op prikkels en stopt met ademhalen.

Hoeveel tijd heb ik om te reageren als iemand een hartstilstand krijgt?

Slechts enkele minuten. Als binnen 3 tot 5 minuten het normale hartritme wordt hersteld (gedefibrilleerd) zijn de kansen op overleven 70%. Na 10 minuten is de kans op overleven vrijwel nihil.

Wat is de aanbevolen behandeling bij een hartstilstand?

Defibrillatie is de enige behandeling waarbij bewezen is dat het hartritme weer normaal kan worden.

Ik kan reanimeren; helpt dat niet?

Reanimatie zorgt er alleen voor dat er extra tijd gewonnen wordt tot het moment van defibrilleren. Maar uiteindelijk is het noodzakelijk bij een hartstilstand een schok toe te dienen om weer een normaal hartritme te krijgen.

De AED is makkelijk te gebruiken

Iedereen kan een AED bedienen nadat diegene gezien heeft hoe de AED werkt. In veel gevallen waarin de AED gebruikt wordt, hebben hulpverleners een korte gebruikerscursus inclusief reanimatie gevolgd.


Hoe kan ik de AED aanschaffen?

U kunt een AED aanschaffen bij MARVEL. Voor meer informatie gaat u naar onze webshop.

Of download hier meer informatie.