De zzp-er en de gedetacheerde teruggeleid in banen


De flexibele arbeidsmarkt staat onder druk, dit was natuurlijk ook te verwachten, daarom heet het immers de flexibele arbeidsmarkt.

Dit besef groeit nu ook door de arbeidskrachten die, gelokt door vrijheid, een (fractie) hogere beloning en voldoende werkaanbod in toenemende mate de vrije dienstverbanden of het zelfstandig ondernemerschap opzochten. Een beloning voor een ZZP-er van 25 tot 30 ? (bruto) is immers niet zoveel beter dat het weken van vrije tijd mogelijk maakt.

De hausse voorbij

Net als bij flexibele rente in een periode van rentedaling, is een het zijn van een flexibele arbeidskracht ook alleen echt interessant als er voldoende werkaanbod is. In de huidige tijd betekent het flexibel zijn vaker wachtdagen hebben en langere periodes geen werk.

Kansen voor werkgevers

Voor bij MARVEL.nl aangesloten werkgevers betekent deze nieuwe periode dat er kansen zijn om het personeelsbestand uit te breiden met daadwerkelijk geselecteerde arbeidskrachten. In de tijd van krapte op de arbeidsmarkt werd iedereen tewerkgesteld.

Kansen voor werknemers en ZZP-ers

Ook voor werknemers biedt deze nieuwe periode kansen. Het werk zal wat onthaasten, en er komt meer respect voor vakmanschap en kunde.

Een mooi moment om u te bezinnen op uw personeelsbestand respectievelijk uw carriere als vakman.

Meer informatie over onze baanbrekende dienstverlening ? Bezoek onze website.