De vereniging van Nederlandse bedrijven heeft eigen plan voor de bouw.

De VNG vindt dat gemeenten, provincie en het Rijk voortaan als een team krachtig moeten samenwerken bij de ontwikkeling van een bouwproject. Dat liet de vereniging woensdag weten.

De VNG vindt dat er nu te veel na en naast elkaar wordt gewerkt. Daardoor gaat veel tijd en geld verloren. Ook moet er een einde komen aan de ingewikkelde bezwaarprocedures die bouwprojecten jarenlang kunnen vertragen.De VNG wil dat er voortaan een moment komt waarop iedereen zijn zegje kan doen. ''Daarna gaat de schop de grond in.''


Winst

Vooral door samenwerking tussen de overheden kan er veel volgens de VNG veel winst worden behaald. Ze pleit dan ook voor een gezamenlijk en gelijktijdig overleg, één keer inspraak en één keer een beroep bij de rechter.

Als voorbeeld haalt de VNG de renovatie van het stationsgebied in Utrecht aan. Voor dat project zijn maar liefst 4200 uitvoeringsbesluiten nodig en die kunnen een voor een worden aangevochten.

''Enorme vertragingen door allerlei juridische procedures zijn het gevolg. Bovendien brengt dat veel extra kosten met zich mee'', zegt de VNG.