De Ontwikkelingsstimuleringsregeling

Scholingsactiviteiten

Deze vergoeding is bedoeld voor cursussen, trainingen en overige scholingsactiviteiten waarbij de werkgever de scholingskosten voor zijn rekening neemt. De werkgever kan hiervoor wel een tegemoetkoming voor aanvragen bij het OTIB. Een goed gesprek met uw werkgever is hiervoor wel een randvoorwaarde. Het is tenslotte in beider belang dat u zich kunt ontwikkelen en optimaal - nu en in de toekomst- kunt functioneren.

Vergoeding

De maximale vergoeding bedraagt ? 120,- per kalenderjaar per werknemer en is bedoeld voor gevolgde cursussen BHV, EHBO en VCA.

Individueel of collectief

De OSR kan op twee manieren ingezet worden: Individueel of collectief.

Individueel:

Dit wil zeggen dat elke werknemer recht heeft op een ?eigen? vergoeding.

Collectief:

Dit wil zeggen dat de werkgever het totaalbedrag kan inzetten voor scholing zoals dat in het bedrijf wenselijk is. Hiervoor is wel een BOP (Bedrijfs Opleidings Plan) nodig en er dient een afstandverklaring per werknemer ondertekend te zijn.