De nieuwe voorwaarden voor consumentenwerk installerende bedrijven

De AVIC komen in de plaats van de volgende sets algemene voorwaarden:
Algemene Voorwaarden Consumentenwerk Installerende Bedrijven in VNI-versie
Algemene Voorwaarden Consumentenwerk installerende Bedrijven in UNETO-versie
Algemene Voorwaarden Consumentenwerk Signaleringsystemen.
die nog van toepassing zullen zijn op in 2005 aan te nemen werk.

In de AVIC staan allerlei rechten en plichten van installateur en consument. Installateurs kunnen nu al kennisnemen van de inhoud van de AVIC via de ledensite van UNETO-VNI.