Collectieve levensloopregeling niet verplicht!

Volgend jaar gaat de levensloopregeling in; de werknemers kunnen dan een stukje brutoloon sparen om later onbetaald verlof mee te financieren. Uit de laatste berichtgeving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat de werkgever niet verplicht is zijn werknemers ook een collectieve levensloopregeling aan te bieden. Dit m?g uiteraard wel.

De levensloopregeling geeft de werknemers alleen het recht om te sparen voor onbetaald verlof. Als werknemers volgend jaar aangeven dat zij gebruik willen maken van dit recht dan moet de werkgever daaraan w?l meewerken. Dat betekent dat u een deel van het brutoloon moet inhouden en doorstorten naar een speciale levenslooprekening (onder inhouding van premies werknemersverzekeringen maar g??n loonheffing). Maar de werkgever kan dus niet worden verplicht om een (gunstige) collectieve regeling aan te bieden. Overigens k?n de werkgever dat uiteraard wel doen maar de werknemers zijn dan niet verplicht hieraan deel te nemen