Campagne om meer b?ta?s hbo in te lokken mislukt

Het Platform B?ta Techniek, dat het stimuleringsprogramma uitvoert, trekt volgens voorzitter Arie Kraaijeveld de uiterste consequentie: een flink deel van de hogescholen krijgt geen stuiver meer van het Platform.
Kraaijeveld krijgt het niet over zijn lippen, maar de campagne op hogescholen, die sinds 2004 al 12 miljoen euro heeft gekost, is mislukt. ?Laat ik het zo zeggen: de hogescholen moeten nog een afgrijselijke eindsprint trekken om de doelen voor 2010 te halen.?
Campagnedoel: 15 procent meer afgestudeerden in de b?ta-opleidingen dan in peiljaar 2000. Kraaijeveld noemt de toestand op de hogescholen ?zorgelijk? en vindt dat ze niet actief genoeg zijn.
Hij denkt dat het grotendeels een geldkwestie is. B?ta-opleidingen zijn duur, en de extra middelen die de scholen voor zulke studenten krijgen, zijn niet toereikend. Op universiteiten is het heel gewoon dat dure opleidingen met veel laboratoria feitelijk worden ?gesubsidieerd? door goedkope als economie en rechten. Volgens Kraaijeveld gebeurt dat bij de meeste hogescholen niet of nauwelijks. Eigenlijk vindt hij dat de politiek moet besluiten dat de financiering voor de dure b?tastudenten rianter wordt, en desnoods van goedkope studenten dan maar een beetje lager, ?maar ik zit niet in een positie om dat te adviseren?.
Niet alle hogescholen doen het slecht. Die van Amsterdam en die van Arnhem en Nijmegen bijvoorbeeld: prima gedaan, volgens Kraaijeveld. Maar Fontys, nota bene in de techniekstad Eindhoven, of InHolland met vestigingen in veel steden in de Randstad: niets gepresteerd. ?Het is toch te gek dat Geert Dales van InHolland me onlangs vertelde dat hij weer drie techniekopleidingen heeft gesloten. Waarom, vroeg ik. Omdat er niet genoeg studenten op afkomen, zei hij. Maar daarvoor moet hij zorgen, meer studenten.?
In 2000 begonnen 15.706 hbo-studenten aan een opleiding in de sectoren natuur en techniek. In 2007 waren het er nog maar 14.915. Dit jaar lijkt de instroom voor het eerst echt te groeien: zo?n 8 procent op basis van de voorlopige cijfers. Bij de opleidingen die in termen van het Platform ?snijvlakopleidingen? half-exact zijn ? ook wel ?zachte b?ta?s? genoemd ?, is het succes nauwelijks groter. In 2001 was er een enorme eenmalige groei van 20 procent, maar van die groei is sindsdien de helft al weer verdampt.
In dezelfde periode gaat het met de b?ta?s op de universiteiten juist crescendo. Harde b?ta?s: 27 procent groei, en dan is de 10 procent die zich voor dit jaar aftekent, nog niet meegerekend. Zachte b?ta?s: 70 procent groei, plus wat er dit jaar nog bij komt.