BRL 6000 normen beheer NEN SDU en ISSO normen

Nieuws- MARVEL Updateservice

De MARVEL updateservice is de compleetste mogelijkheid voor documentenbeheer. Normen worden beheerd, nieuwe versies worden automatisch toegezonden en u ontvangt uw bedrijfseigen overzicht. MARVEL beheert bovendien alle normen van alle leverancers.

Andere opties:

Er zijn andere, niet volledige opties om het documentenbeheer uit te voeren:

  • NEN updateservice (alleen NEN normen en relatief kostbaar, geen eigen compleet overzicht)

  • Uneto - VNI documentenoverzicht (uitzoeken bestellen en controleren doet u zelf, geen eigen overzicht)

  • Zelf het beheren van de normen uitvoeren, door vakbladen bij te houden en leveranciers te bellen (in de praktijk nooit succesvol)


  • Kennismaking

    MARVEL biedt gecertificeerde installatieurs een kennismaking aan. Binnenkort ontvangt u dit kennismakingspakket.

    Voor meer informatie kunt u de pagina's van MARVEL over de updateservice selecteren. Het updateservicecontract kunt u vinden onder het kopje Consultancy > Updateservice normen.